SLOVENSKÉ BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2021

Slovenské bezpečnostné fórum (SBF) organizované Euroatlantickým centrom v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave je druhou najväčšou bezpečnostnou konferenciou a reprezentuje jeden zo základných pilierov slovenského dialógu o národnej bezpečnosti.


00 DNÍ00 HODÍN00 MINÚT00 SEKÚND

Hlavné zameranie konferencie je vymedzené na regionálne a globálne bezpečnostné otázky, ktoré sa bezprostredne týkajú Slovenska, rovnako ako aj na rôzne dialógy, ktoré sú orientované na riešenie problémov z pohľadu SR ako člena NATO a EÚ. Štrnásty ročník so sebou prinesie niekoľko unikátnych príspevkov a konštruktívnych debát odborníkov z vedecko-výskumného prostredia, akademickej sféry, členov mimovládnych organizácií a v neposlednom rade aktívnych mladých lídrov zaoberajúcich sa bezpečnostnou politikou a medzinárodnými vzťahmi.


Jedným z hlavných cieľov SBF 2021 je vytvorenie platformy pre otvorenú diskusiu o vývoji priorít obrannej a bezpečnostnej politiky SR ako člena NATO a EÚ. Konferencia je preto rozdelená na tri panelové diskusie, v rámci ktorých budú mať rečníci s vládnej, mimovládnej a akademickej sféry možnosť diskutovať a najaktuálnejších výzvach, ktorým Slovenská republika ako jeden z členov NATO a EÚ čelí. Prvá panelová diskusia je zameraná na strategické dokumenty SR, bezpečnostná a obranná stratégia SR, a ich úlohu pri definovaní role Slovenska v euroatlantických štruktúrach. Medzi ďalšie priority projektu patrí aj priblíženie iniciatívy NATO 2030, ktoré na najbližšie obdobie determinuje priority Severoatlantickej aliancie, ako aj jej jednotlivých členov vrátane Slovenskej republiky. Odborná diskusia o čoraz naliehavejšej téme dezinformácii a ich vplyvu na bezpečnostné prostredie, ako aj samotnú spoločnosť bude predmetom posledného panely Slovenského bezpečnostného fóra 2021. Účelom konferencie je dospieť k záverom, ktoré môžu byť následne aplikovateľné pri riešení kľúčových otázok v rámci bezpečnostného, či zahranično- politického prostredia na regionálnej a globálnej úrovni. Výstupy z konferencie môžu slúžiť ako odporúčania, ktoré by SR mohla využiť aj v rámci svojho pôsobenia v NATO či EÚ.

S SBF sa neodmysliteľne spája aj sprievodné podujatie Okrúhleho stola mladých lídrov, ktorý sa počas predchádzajúcich ročníkov projektu osvedčili ako jedinečný formát poskytujúci priestor pre interaktívnu diskusiu. Priama diskusia za okrúhlym stolom umožní zúčastneným zdieľať svoje názory na problematiku Číny a nárastu jej politického a ekonomického vplyvu. Dôraz bude kladený na mladých lídrov, s cieľom priniesť do problematiky nimi vopred vypracované odporúčania a návrhy na riešenie otázok spojených s vplyvom vonkajších činiteľov na mladú generáciu, ktorá tvorí základ budúcej politickej scény


 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Rečníci


ANDREA POBOCIK

VEDÚCA PRACOVISKA PRE HYBRIDNÉ HROZBY A DEZINFORMÁCIE, NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD

RÓBERT VANCEL

ODBORNÝ ASISTENT, FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV, UNIVERZITA MATEJA BELA

KRISTÍNA URBANOVÁ

ŠÉFREDAKTORKA, PORTÁL CYBERSEC.SK

ĽUBOMÍR ČAŇO

RIADITEĽ, ODBOR BEZPEČNOSTNEJ POLITIKY, MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTI SR

MARTIN SKLENÁR

GENERÁLNY RIADITEĽ, SEKCIA OBRANNEJ POLITIKY, MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MARTIN KLUS

ŠTÁTNY TAJOMNÍK, MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTI SR

JAROSLAV NAĎ

MINISTER, MINISTERSTVO OBRANY SR

MATEJ KANDRÍK

RIADITEĽ, STRATPOL

LUCIA HUSENICOVÁ

ODBORNÁ ASISTENTKA, KATEDRA BEZPEČNOSTNÝCH ŠTÚDIÍ, FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV, UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

JURAJ KRÚPA

PREDSEDA, VÝBOR NR SR PRE OBRANU A BEZPEČNOSŤ, NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MARIAN MAJER

ŠTÁTNY TAJOMNÍK, MINISTERSTVO OBRANY SR


Moderátori


RASTISLAV KAČMÁR

REPORTÉR, DENNÍK N

VICTOR BREINER

RIADITEĽ A ANALYTIK, INFOSECURITY.SK

MONIKA HIMPÁNOVÁ

VEDÚCA ZAHRANIČNEJ REDAKCIE, TLAČOVÁ AGENTÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Program

 • 8:30 - 9:00

  Registrácia

  Registrácia účastníkov

 • 9:00 - 9:10

  Slávnostné otvorenie podujatia

  Slávnostné otvorenie podujatia

  Silvia Stasselová & Tomáš Čekme

  Silvia Stasselová, generálna riaditeľka, Univerzitná knižnica v Bratislave Barbara Lukácsová, prezidentka, Euroatlantické centrum

 • 9:10 - 9:30

  Úvodný prejav

  Úvodné slovo

  Jaroslav Naď

  Jaroslav Naď, minister, Ministerstvo obrany SR (TBC)

 • 9:30 - 10:45

  1. panel

  1. panel: Budúcnosť bezpečnostnej a obrannej politiky SR ako člena EÚ a NATO

  Marian Majer, štátny tajomník, Ministerstvo obrany SR (TBC) Martin Klus, štátny tajomník, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Krúpa, predseda, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Národná rada Slovenskej republiky TBC Moderátor: TBC

 • 10:45 - 11:05

  Prestávka

  Prestávka na kávu

 • 11:05 - 12:30

  2. panel

  2. panel: Vízia NATO 2030

  Vízia NATO 2030

  Petr Luňák, zástupca riaditeľky, Odbor verejnej diplomacie NATO Martin Sklenár, generálny riaditeľ, Sekcia obrannej politiky, Ministerstvo obrany SR (TBC) Tomáš Valášek, poslanec, Národná rada Slovenskej republiky (TBC) Katarína Kertysová, politická výskumníčka, European Leadership Network (TBC) Moderátor: Monika Himpánová, vedúca zahraničnej redakcie, Tlačová agentúra Slovenskej republiky

 • 12:30 - 14:15

  Obed

  Obed

 • 14:15 - 15:30

  3. panel

  3. panel: Dezinformácie ako najzávažnejšia bezpečnostná hrozba nového tisícročia

  Andrea Pobocik, vedúca pracoviska pre hybridné hrozby a dezinformácie, Národný bezpečnostný úrad Marcel Peško, riaditeľ, Oddelenie pre hybridné hrozby, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Matej Spišák, šéfredaktor, Infosecurity.sk Dominika Hajdu, výskumná pracovníčka, GLOBSEC Moderátor: Jozef Michal Mintal, odborný asistent, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 • 15:30 - 15:45

  Záverečný komentár

  Záverečný komentár

  Ľubomír Čaňo, riaditeľ, Odbor transatlantických vzťahov a bezpečnostnej politiky, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR


ORGANIZÁTORI  | S FINANČNOU PODPOROU | PARTNERI PODUJATIA


Médiá


Pre získanie informácii o akreditácii, prosím kontaktujte vedúceho oddelenia pre média a externú komunikáciu pani Patríciu Marcinovú na e-mailovej adrese patricia.marcinova@eac.sk .Meno a Priezvisko


Email


Správa


Congratulations. Your message has been sent successfully.
Error, please retry. Your message has not been sent.
 • ZÁVERY Z SBF 2019
 • Závery zo Slovenského bezpečnostného fóra 2019 (STIAHNETE TU)
 • ZÁVERY Z SBF 2018
 • Závery zo Slovenského bezpečnostného fóra 2018 (STIAHNITE TU)
 • REPORTY Z SBF 2018
 • Úvodné prejavy Slovenského bezpečnostného fóra 2018 (STIAHNITE TU)
 • Report z I. panela - 25 rokov zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR - kde sa nachádzame a kam smerujeme? (STIAHNITE TU)
 • Komentár k predsedníctvu SR v OBSE (STIAHNITE TU)
 • Report z II. panela - Predsedníctvo SR v OBSE - výzva či príležitosť? (STIAHNITE TU)
 • Report z Okrúhleho stola mladých lídrov (STIAHNITE TU)
 • Report z III. panela - Aktuálne bezpečnostné výzvy: úloha strategickej komunikácie (STIAHNITE TU)

 • ZÁVERY Z SBF 2017
 • Závery zo Slovenského bezpečnostného fóra 2017 (STIAHNITE TU)
 • REPORTY Z SBF 2017
 • Úvodné prejavy Slovenského bezpečnostného fóra 2017 (STIAHNITE TU)
 • Report z I. panela - Ako posilniť bezpečnosť občanov Európy? (STIAHNITE TU)
 • Report z II. panela - Bezpečnostná stratégia SR: nové výzvy, nové riešenia? (STIAHNITE TU)
 • Report z III. panela - Vzdelávaním k bezpečnosti? (STIAHNITE TU)

 • ZÁVERY A ODPORÚČANIA Z SBF 2016
 • Závery a odporúčania zo Slovenského bezpečnostného fóra 2016 (STIAHNITE TU)

 • REPORTY Z OKRÚHLYCH STOLOV (SBF 2015)
 • Report z Okrúhleho stola - Islamský štát  (STIAHNITE TU)
 • Report z Okrúhleho stola - Imigrácia problém a príležitosť (STIAHNITE TU)
 • Report z Okrúhleho stola - Bezpečnostná stratégia SR (STIAHNITE TU)

 • REPORTY Z PANELOV (SBF 2015)
 • Report z I. panela - Spoločná bezpečnostná a obranná politika EÚ- Nová bezpečnostná stratégia EÚ (STIAHNITE TU)
 • Report z II. panela - NATO od Walesu k Varšave (STIAHNITE TU)
 • Report z III. panela - Ukrajiny a my (STIAHNITE TU)

MIESTO KONANIA

 

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA
V BRATISLAVE
PALÁC LEOPOLDA DE PAULIHO
VENTÚRSKA 11, 811 01
BRATISLAVA, SLOVENSKO

Trasa


Živý prenos


Kontakty


eac@eac.sk